Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học

Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học

1. Mục tiêu cuả công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học. Thực hiện công tác xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy của GV , tạo điều kiện cho GV có điều kiện được học tập để có nền tảng kiến thức vững chắc, có kỹ năng sư phạm và có sự trau dồi phẩm Xem Tiếp..

Tìm hiểu về khái niệm và các dấu hiệu vi phạm hành chính

Tìm hiểu về khái niệm và các dấu hiệu vi phạm hành chính

1. Khái niệm vi phạm hành chính Vi phạm hành chính là những hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Xem Tiếp..

Các mặt đạt được về kiểm soát hoạt động chuyển giá

1. Bước đầu đã nhận định được một số cách thức chuyển giá của chi nhánh các MNCs và đưa ra xử lý được một số vụ việc điển hình Qua các cuộc thanh tra thuế cũng như đấu tranh với hành vi gian lận thuế, cùng với việc học tập, tiếp thu hướng dẫn của các tổ chức quốc tế về kiểm soát chuyển giá, cán bộ ngành thuế Xem Tiếp..

Khái niệm ý thức pháp luật và Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

1. Khái niệm ý thức pháp luật Ý thức pháp luật là một hình thái của ý thức xã hội, là một trong những biểu hiện của trình độ văn hóa xã hội. Có thể định nghĩa ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng Xem Tiếp..

Mục lục và lời mở đầu đề tài luận văn marketing địa phương

Chi tiết mục lục luận văn Marketing địa phương LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………2 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG…….3 1.1. Khái niệm marketing và marketing địa phương……………………………..3 1.1.1. Những khái niệm cốt lõi của marketing………………………………….3 1.1.2. Marketing địa phương………………………………………………………….9 1.2. Quy trình marketing địa phương………………………………………………..11 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY – SỰ CẦN THIẾT PHẢI MARKETING ĐỊA PHƯƠNG………………………….17 2.1. Chính sách thu hút Xem Tiếp..

Các quan niệm về giáo dục tiểu học hiện nay

Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội , chúng ta nhận thấy rằng bất cứ một chế độ xã hội nào giáo dục cũng có vai trò quan trọng , quyết định sự phát triển toàn diện của con người cũng như sự phát triển bền vững của một quốc gia: 1. Quan niệm về giáo dục tiểu học ở các nước -Ở Thái Lan , xác định Xem Tiếp..

Chiến lược marketing 5P sẽ thay thế cho marketing 4P

Marketing 4P truyền thống đã quá quen thuộc với các marketer. Tuy nhiên theo khảo sát người tiêu dùng đầu năm 2018, Kantar Retail nhận thấy có 71% người tham gia khảo sát cho biết các chương trình khuyến mãi không làm họ gắn bó với thương hiệu. Thay vào đó, khách hàng có xu hướng mua hàng từ những thương hiệu có liên quan mật thiết đến nhu cầu Xem Tiếp..

Các kiểu và hình thức của nhà nước

Các kiểu và hình thức của nhà nước

1. Kiểu nhà nước Nhà nước là thực thể xã hội tồn tại trong lịch sử, dưới hình thái kinh tế xã hội nhất định. Do vậy, dựa trên nội dung của phạm trù hình thái kinh tế-xã hội, học thuyết Mác- Lênin đã phân chia các nhà nước trong lịch sử thành các kiểu khác nhau. Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản của nhà Xem Tiếp..

Sự quan trọng của hình ảnh trong marketing

Trong Kinh doanh Online, khi người dùng thực hiện hành vi “Shopping tại nhà” thì hình ảnh sản phẩm giữ vai trò vô cùng quan trọng. Khách hàng không được tận tay sờ sản phẩm, thứ duy nhất họ có thể làm đó chính là nhìn ngắm sản phẩm qua mạng. Người ta thường nói “Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng quan trọng nhất”, nếu hình ảnh “đập” Xem Tiếp..

Bản chất và vai trò của quản lý và quản lý giáo dục

Bản chất và vai trò của quản lý và quản lý giáo dục

1. Vai trò của quản lý và quản lý giáo dục Quản lý là một tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động xã hội. Nếu không thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quản lý, không thể thực hiện được các quá trình hợp tác lao động, sản xuất, không thể khai thác, sử dụng có hiệu quả các yếu tố của lao động sản xuất. Xem Tiếp..