Activity diagram là gì? Cách xây dựng Activity Diagram

 1. Activity diagram là gì ?

Activity diagram (biểu đồ hoạt động ) là một mô hình logic được dùng để mô hình hoá cho các hoạt động trong một quy trình nghiệp vụ. Nó chỉ ra luồng đi từ hoạt động này sang hoạt động khác trong một hệ thống. Nó đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng mô hình chức năng của hệ thống và nhấn mạnh tới việc chuyển đổi quyền kiểm soát giữa các đối tượng.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

nhận làm chuyên đề thuê

viết thuê luận văn tốt nghiệp

 1. Cách xây dựng Activity Diagram

   Thực hiện các bước sau đây để xây dựng bản vẽ Activity Diagarm.

   Bước 1: Xác định các nghiệp vụ cần mô tả

       Xem xét bản vẽ Use Case  để xác định nghiệp vụ nào bạn cần mô tả.

   Bước 2: Xác định trạng thái đầu tiên và trạng thái kết thúc

   Bước 3: Xác định các hoạt động tiếp theo

       Xuất phát từ điểm bắt đầu, phân tích để xác định các hoạt động tiếp theo cho đến khi gặp điểm kết thúc để hoàn tất bản vẽ này.

    Các thành phần của Activity Diagram

            a. Start

Nên đặt tên là động từ. Và mô tả đủ ý nghĩa tổng thể của hoạt động nhất có thể.

Ví dụ:

 • Nhấn button Đăng nhập
 • Gửi dữ liệu xuống server
 • Nhận mã xác nhận

            c. Transiton

            d. Decisition

Có thể hiểu đây là ký hiệu biểu thị nút điều kiện chuyển hướng. Tùy theo trường hợp đúng hay sai của kết quả biểu thức logic bên trong ký hiệu mà có hướng di chuyển tiếp theo tương ứng.

Ví dụ: 1 > 2

 • (true) in ra màn hình “Tầm bậy”
 • (false) in ra màn hình “Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra”.

           e. Synchronization bar

Có thể hiểu đơn giản. Có các trường hợp cần hội tụ đủ nhiều luông điều khiển một lúc để gộp thành một luồng xử lý thì cần dùng Join.

Và đôi khi cần phải tách một luồng điều khiển ra hai hoặc nhiều luồng khác biệt nhau thì cần Fork. Và mỗi luồng của Fork hoàn toàn không lệ thuộc nhau.

             f. end – điểm kết thúc luồng

end-active

 1. Sử dụng bản vẽ Activity Diagram

       – Phân tích nghiệp vụ để hiểu rõ hệ thống

      –  Phân tích Use Case

      – Cung cấp thông tin để thiết kế bản vẽ Sequence Diagram

 1. Kết luận về Activity Diagram

       Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được : 

 • Activity Diagram là gì?,
 • Một bản vẽ quan trọng mô tả hoạt động của hệ thống như thế nào?

Các bài viết có thể xem thêm:

an ninh mạng máy tính là gì

cơ sở dữ liệu là gì

Uml là gì

an toàn lao động là gì

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.