Các quan niệm về giáo dục tiểu học hiện nay

Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội , chúng ta nhận thấy rằng bất cứ một chế độ xã hội nào giáo dục cũng có vai trò quan trọng , quyết định sự phát triển toàn diện của con người cũng như sự phát triển bền vững của một quốc gia:

1. Quan niệm về giáo dục tiểu học ở các nước

-Ở Thái Lan , xác định giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Họ đã cải cách công tác đánh giá giáo viên . Hội đồng Bộ trưởng Văn phòng Cải cách đào tạo giáo viên được thành lập , qua kế hoạch phát triển giáo viên đã đánh giá toàn bộ hệ thống đào tạo giáo viên và nhằm cập nhật những kỹ năng giảng dạy. Điều này có thể nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học là những con người ưu tú.

– Ở Nhật Bản ,họ đã cải cách nhiều lần theo hướng hiện đại hóa và nhân văn hóa , nên nước Nhật là quốc gia luôn được xếp vào những nước hàng đầu về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

– Ở nước ta trong điều 11 ,Luật Giáo dục 2005 có nêu “Giáo dục tiểu học là cấp học phổ cập nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục , bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập trong cả nước “.

– Điều 2 Luật phổ cập giáo dục chỉ rõ : “ Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân , có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm , đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em, nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

Các quan niệm về giáo dục tiểu học hiện nay
Các quan niệm về giáo dục tiểu học hiện nay

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn cao học về Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

2. Những quan niệm khác nhau về khái niệm giáo dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học( Primary Education) đã có lịch sử phát triển rất lâu trên thế giới , nhưng cho đến nay vẫn có những quan điểm khác nhau về khái niệm giáo dục tiểu học .

– Quan niệm thứ nhất:

Coi bậc tiểu học là bậc học cơ sở nhằm chuẩn bị cho số đông trẻ em ra trường tham gia lao động sản xuất , học nghề , hoặc tiếp lên trung học . hết cấp I đã “phân luồng” học sinh. Số học sinh năm học cấp I ở các nước theo quan niệm này kéo dài thường từ 7 đến 8 năm. Trong các nước này , có nước lại chia thời kỳ tiểu học thành 2 giai đọan : bậc dưới (Lower Primary) và bậc trên (Upper Primary).

– Quan niệm thứ hai :

Đa số các nước (kể cả các nước đang phát triển) đã có truyền thống giáo dục lâu đời như Pháp , Nhật ,v.v…Cho đến nay vẫn coi tiểu học là bậc học vừa chuẩn bị cho một bộ phận học sinh ra trường tham gia sản xuất , vừa chuẩn bị cho một bộ phận học sinh học tiếp lên. Tùy điều kiện và truyền thống của mỗi nước mà số năm học tiểu học 5 hoặc 6 năm.

– Quan niệm thứ ba:

Một số nước coi tiểu học là cấp học thuần túy , cấp học chuẩn bị cho toàn bộ học sinh học tiếp lên . Họ đã tuyên bố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học . Vì lẽ đó không cần dạy những nội dung có tính hoàn chỉnh , do đó thời gian dành cho tiểu học chỉ có 3 hoặc 4 năm .

Bậc tiểu học trên thế giới có nước hoàn thành trong 5 năm có nước 6 năm. Mục tiêu chung của trường tiểu học là truyền thụ cho tất cả học sinh những cơ sở ban đầu để tiếp tục giáo dục ở bậc học trên.Như vậy trường tiểu học phấn đấu thúc đẩy sự phát triển nhân cách của trẻ , khơi gợi những năng lực tiềm ẩn ,khơi dậy những hứng thú và năng lực như tưởng tượng , sáng kiến, tự lập và hợp tác xã hội , tăng cường niềm vui học tập.

Ở nước ta , mục 2, giáo dục phổ thông , điều 26 Luật Giáo dục 2005 có nêu :

– Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi học sinh vào lớp 1 là 6 tuổi. Một số trường hợp từ 7,8 tuổi.

Tóm lại , giáo dục Tiểu học ở đa số các nước ,dù có những quan niệm khác nhau , vẫn là một bậc học , phản ánh trình độ học vấn của một bộ phận dân cư, thậm chí của số đông dân cư ở một vùng lãnh thổ hay một số vùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và hệ thống giáo dục phổ thông nói riêng.

Tham khảo thêm:

5 Khuyến nghị phát triển Giáo dục mần non ở nước ta

4 Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9 năm 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.