Cơ sở dự liệu là gì ?

1. Cơ sở dữ liệu là gì ?

         Cơ sở dữ liệu (database)  được hiểu là một hệ thống các thông tin có cấu trúc, được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ nhằm thõa mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng chạy cùng một lúc với những mục đích khác nhau.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

nhận viết chuyên đề thuê

viết luận văn thạc sĩ

2. Tính chất cơ sở dữ liệu là gì ?

– Phản ánh 1 phần của thế giới thực được cập nhật phản ánh sự thay đổi của thế giới nó biểu diễn.

– Một cơ sở dữ liệu là 1 tập hợp dữ liệu  liên kết với nhau một cách logic và mang một  ý nghĩa nào đó.

– Được thiết kế phổ biến cho một  mục đích riêng có nhóm người sử dụng.

3.  Cơ sở dữ liệu được phân chia ra nhiều loại khác nhau:

 • Cơ sở dữ liệu dạng file: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là text, ascii, *.dbf. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng file là*.mdb Foxpro
 • Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL, Magento…
 • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: các thông tin dữ liệu được lưu  trong các bảng dữ liệu nhưng các bảng sẽ bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như là lưu trữ thêm các hành vi, nhằm mô tả  hành vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres, Magento….
 • Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu thành file dưới dạng  XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong nhiều  tag. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều đặc điểm ưu  do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
 • Cơ sở dữ liệu phân cấp (blockchain): Dữ liệu được phân tán trên mạng máy tính ngang hàng với nhau  và luôn được cả mạng lưới kiểm định. Ví dụ: Bitcoin blockchain.

4. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

– Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức tối thiểu nhất. Do đó đảm toàn thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

– Đảm toàn dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau.

– Nhiều người có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu.

5. Nhược điểm của cơ sở dữ liệu

– Tính chủ quyền của dữ liệu:

 • Thể hiện ở phương diện an toàn dữ liệu.
 • Khả năng biểu diễn mỗi liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu.
 • Người khai thác cơ sở dữ liệu phải cập nhật cho CSDL những thông tin mới nhất.

– Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng:

 • Do ưu điểm CSDL có thể cho nhiều người khai thác đồng thời. nên cần phải có một cơ chế bảo mật phân quyền khai thác CSDL.
 • Các hệ điều hành nhiều người sử dụng hay cục bộ đều cung cấp cơ chế này.

– Tranh chấp dữ liệu:

 • Khi nhiều người cùng truy nhập CSDL với các mục đích khác nhau. Rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng tranh chấp dữ liệu.
 • Cần có cơ chế ưu tiên khi truy cập CSDL. Ví dụ: admin luôn có thể truy cập cơ sở dữ liệu.
 • Cấp quyền ưu tiên cho từng người khai thác.

– Cần đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố:

 • Khi CSDL nhiều và được quản lý tập trung. Khả năng rủi ro mất dữ liệu rất cao. Các nguyên nhân chính là mất điện đột ngột hoặc hỏng thiết bị lưu trữ.
 • Hiện tại có một số hệ điều hành đã có cơ chế tự động sao lưu ổ cứng và fix lỗi khi có sự cố xảy ra.
 • Tuy nhiên: cẩn tắc vô áy náy. Chúng ta nên sao lưu dự phòng cho dữ liệu đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Bài viết này đã giúp bạn trả lời các câu hỏi “ cơ sở dữ liệu là gì ?” , “cơ sở dữ liệu có những tính chất gì ?” và “cơ sở dữ liệu có những loại gì”. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tập!

Có thể xem thêm các bài sau: alu trong máy tính, an ninh mạng máy tinh ,window explorer là gìsql server agent là gìmsconfig là gì  cổng console là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.