Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học

Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học

1. Mục tiêu cuả công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học.

Thực hiện công tác xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy của GV , tạo điều kiện cho GV có điều kiện được học tập để có nền tảng kiến thức vững chắc, có kỹ năng sư phạm và có sự trau dồi phẩm chất chính trị , đạo đức , lối sống. Mục tiêu cuối cùng của công tác xây dựng đội ngũ là làm thế nào để có một đội ngũ “lành nghề” ,có thể làm tốt công việc giáo dục thế hệ tương lai của đất nước một cách có hiệu quả.

Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học
Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

2. Nội dung cuả công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học.

-Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt trình độ CNNGVTH.

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học phải đạt được bao gồm :

+Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị

+Về kiến thức

+Về kỹ năng sư phạm Qua các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học , ta thấy người giáo viên tiểu học có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảng dạy , cung cấp kiến thức và hình thành nhân cách cho học sinh ở giai đoạn đầu, vai trò của người giáo viên tiểu học phát huy bao nhiêu thì chất lượng giáo dục bậc tiểu học tốt lên bấy nhiêu, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học sau.

3. Phương hướng xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học.

Để công tác xây dựng đội ngũ giáo viên có hiệu quả trong nhà trường ,người quản lý cần nắm bắt tình hình đội ngũ , phải tìm những biện pháp thích hợp để xây dựng và phát triển đội ngũ.Trong phạm vi trường học , các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ chính là các biện pháp phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục . Đào tạo bồi dưỡng thế hệ đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng , có phẩm chất đạo đức cao
quý, trong sạch làm nền tảng cho mỗi cá nhân tự đào tạo , tự rèn luyện và phát triển bản thân . Các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường tiểu học được thể hiện trên các mặt : -Đủ về số lượng và đúng người

-Cơ cấu hợp lý , đồng bộ

-Bố trí đúng người , đúng khả năng

-Phân công đúng việc,đúng lúc

-Làm đúng việc và đạt hiệu quả

-Xây dựng tốt các mối quan hệ cá nhân và quan hệ công việc. Như vậy để xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường cần :

*Nâng cao nhận thức của giáo viên về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong trường phổ thông đến giáo viên .

*Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên.Tuyển chọn và sử dụng giáo viên đúng với năng lực và sở trường

*Tăng cường việc đánh giá giáo viên

*Bồi dưỡng giáo viên .

*Tạo môi trường xã hội thuận lợi cho sự thăng tiến của giáo viên

Tham khảo thêm:

Một số nét về đặc điểm tâm sinh lý học sinh Trung học cơ sở

Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc của giáo dục giới tính

Leave a Reply

Your email address will not be published.