Đặc điểm, vai trò và quy trình đầu tư tài chính trong doanh nghiệp Việt Nam

Viết luận văn Thuê xin chia sẻ đến bạn đọc đặc điểm, vai trò và quy trình đầu tư tài chính trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

1.Đặc điểm của hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư tài chính không tạo ra sản phẩm mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của tổ chức, cá nhân đầu tư. Qua đó nó gián tiếp tạo ra giá trị khi tổ chức đầu tư nhận vốn, sử dụng vốn đó vào sản xuất và kinh doanh. Đầu tư tài chính có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các trung gian tài chính.

Đầu tư tài chính trực tiếp là việc các chủ thể dư thừa vốn chuyển vốn trực tiếp cho các chủ thể thiếu vốn là người chi tiêu cuối cùng bằng cách mua các tài sản tài chính trực tiếp từ người phát hành, tức là người cần vốn. Trong trường hợp này, luồng tiền vận động thẳng từ người thừa vốn sang người thiếu vốn. Qua các hình thức như: đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, cho vay hợp vốn, cho vay tài trợ, … Qua hình thức này DN đầu tư hoặc nhà đầu tư luôn theo sát quá trình sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của công ty nhận vốn. Trong quá trình đó họ có quyền biểu quyết và đưa ra các chính sách kinh doanh cho công ty nhận vốn. Vì vậy lợi nhuận của họ phụ thuộc vào hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh nhưng rủi ro thấp hơn hình thức đầu tư tài chính gián tiếp vì nhà đầu tư được quyền tham gia sản xuất kinh doanh, đưa ra chính sách kinh doanh…cho dự án của mình đầu tư.

Đầu tư tài chính gián tiếp thể hiện ở chỗ các chủ thể thừa vốn không trực tiếp cung ứng vốn cho người thiếu vốn là người sử dụng cuối cùng mà gián tiếp thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng, các tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay, các công ty bảo hiểm hay các tổ chức tài chính tín dụng khác. Đầu tư tài chính gián tiếp có các hình thức như: mua cổ phần, cổ phiếu, giấy tờ có giá, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian… nhà đầu tư chỉ mang tính thụ động bằng việc nhận lãi cổ tức hoặc ăn lãi từ những biến động trên thị trường chứng khoán mà không can thiệp trực tiếp vào hoạt động  sản xuất của doanh nghiệp.

Quy trình đầu tư tài chính
  1. Vai trò của hoạt động đầu tư tài chính.

Vai trò nổi bật nhất của hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động đầu tư cung cấp một nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, tức là chuyển vốn từ tiết kiệm sang đầu tư. Đem vốn từ nơi thừa, nhàn rỗi đến nơi cần vốn, thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. Giúp cho nhiều dự án hiệu quả có khả năng triển khai vào thực tế mang lại nguồn lợi kinh tế cao.

Qua hình thức đầu tư tài chính đã mở ra thêm nhiều kênh đầu tư sinh lợi hiệu quả cho nhà đầu tư, giúp chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi đến những người cần vốn để đầu tư vào tài sản hữu hình. Tạo ra hình thức chuyển vốn theo một phương thức hạn chế được rủi ro đầu tư, từ đó dòng tiền mà tài sản hữu hình tạo ra, được phân bổ lại giữa những người đang gọi vốn và những người cung cấp vốn. Từ đó khuyến khích các nhà đầu tư trong nước bỏ vốn, thu hút các nhà đầu tư từ nước ngoài, …

Với sự hoạt động của hình thức đầu tư tài chính, vốn bỏ ra đầu tư được lưu chuyển một cách dễ dàng, khi cần có thể rút ra nhanh chóng thông qua việc chuyển nhượng, mua bán các công cụ tài chính trên thị trường tài chính, điều này đã khuyến khích người có tiền bỏ ra để đầu tư. Qua các thị trường mà đầu tư tài chính tạo ra như: thị trường chứng khoán, thị trường OMO, thị trường ngoại tệ …giúp nhà nước thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ để điều chỉnh cung cầu vốn khả dụng của nền kinh tế.

  1. Phân biệt đầu tư tài chính với các loại hình đầu tư còn lại.

Từ sự phân tích trên đây, xuất phát từ bản chất và phạm vi lợi ích do đầu tư tài chính mang lại chúng ta có thể phân biệt các loại đầu tư sau đây:

a, Đầu tư phát triển: là hình thức mà chủ đầu tư bỏ tiền ra để đầu tư vào hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp mình. Trực tiếp làm ra của cải vật chất, giá trị thặng dư cho xã hội.

Đặc điểm của đầu tư phát triển: Làm tăng tài sản hữu hình của chủ đầu tư là máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật… phục vụ sản xuất, kinh doanh để thu được lợi nhuận; Trực tiếp làm tăng tài sản hữư hình của nền kinh tế; Hiện tượng đầu tư được xem là hiện tượng đầu tư chuyển dịch cụ thể làm chuyển quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng; Đầu tư trực tiếp là một kênh sử dụng vốn rất quan trọng của hình thức đầu tư tài chính.

b, Đầu tư thương mại: Là loại đầu tư trong đó chủ đầu tư bỏ tiền ra để mua hàng sau đó bán lại với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận.

Đặc điểm của đầu tư thương mại: Không trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (Trừ hoạt động ngoại thương) và thương mại làm tăng giá trị của tài sản; Trong đầu tư thương mại có sự chuyển giao quyền sở hữu; Đầu tư thương mai làm tăng tài sản tài chính của chủ đầu tư; Đầu tư thương mại là điều kiện quan trọng và là cầu nối để thúc đẩy đầu tư phát triển.

Kết luận: Qua tìm hiểu những đặc điểm và nội dung của đầu tư thương mại và đầu tư phát triển ta thấy được điểm khác nhau cơ bản và quan trọng của hai loại hình đầu tư này với đầu tư tài chính, đó là chỉ có ĐTPT mới trực tiếp làm tăng tài sản cho nền kinh tế quốc dân còn đầu tư tài chính thì không trực tiếp tạo ra của cải mà chỉ hỗ trợ huy động vốn cho hình thức đầu tư trực tiếp.

  1. Quy trình đầu tư tài chính.

Khi dùng nguồn vốn để đầu tư tài chính các DN luôn chọn một thị trường có lợi nhuận lớn, an toàn cao và tính thanh khoản nhanh để có thể đáp ứng khả năng thanh toán khi cần. Một điều mà chúng ta thường dễ dàng quan sát trong thực tế là các DN chọn đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán. Bởi lẽ nó mang lại lợi tức cao, tính thanh khoản cao hơn so với gởi tiền vào ngân hàng hay đầu tư vào trái phiếu, góp vốn kinh doanh. Mặt khác trong đầu tư tài chính, mọi quyết định đầu tư luôn được xem xét trên cơ sở cân bằng giữa lợi tức và rủi ro. Khi DN đầu tư, họ luôn mong muốn nhận được lợi tức trên số tiền mà họ đã bỏ ra để đầu tư. Trong đầu tư tài chính, rủi ro đó là không chắc chắn về lợi tức mà nhà đầu tư kỳ vọng nhận được từ việc đầu tư. Hay nói cách khác, rủi ro là khả năng theo đó lợi tức mà nhà đầu tư thực sự nhận được khác với lợi tức kỳ vọng. Có thể có những đầu tư với lợi tức kỳ vọng bằng nhau, nhưng lại có rủi ro khác nhau. Trong tình huống đó, nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư có rủi ro thấp hơn.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.