Khái niệm sip server là gì – Giao thức tạo phiên

1. Khái niệm sip server là gì?

Máy chủ SIP là thành phần chính của hệ thống IP PBX, nó đảm đương việc thiết lập mọi cuộc gọi SIP trong mạng. Máy chủ SIP còn được gọi là máy SIP Proxy hay máy đăng kiểm (Registrar).

SIP (Session Initiation Protocol) là giao thức dùng để báo tin (signalling) trong các ứng dụng như Internet conferencing, telephony, event notification và instant messaging.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

dịch vụ làm luận văn thạc sĩ

viết tiểu luận thuê

2. Tổng quan về SIP server

+ SIP được chuẩn hóa bởi IETF

+ SIP là giao thức hoạt động ở lớp application trong mô hình OSI

+ Chức năng chính của SIP

– Mời người dùng tham gia vào một phiên liên lạc (communication session hay còn gọi là transaction). Để làm được điều đó, nó phải có khả năng biết người dùng online/offline, biết khả năng của thiết bị của người dùng (terminal capacity)

– Thiết lập phiên (chuyển tải thông tin liên quan đến phiên liên lạc – session description)

– Quản lý phiên liên lạc

– Thay đổi các đặc tính liên quan đến phiên liên lạc

– Kết thúc phiên

+ Đặc điểm ưu việt của SIP– Việc tạo lập phiên là out of band

– SIP đơn giản và rất giống với HTTP

– Địa chỉ SIP với định dạng URL sip:utilisateur@adresse, tel@domaine

– Support liên lạc với thời gian thực

+ Hạn chế của SIP– Dựa trên địa chỉ IP: gặp vấn đề nếu mạng dùng NAT. Nhưng có thể giải quyết  nhờ vào cơ chế client-server như STUN, hoặc sử dụng SIP cùng với Jabber.

– Bên cạnh SIP còn có H323 (cái này sắp biến mất để nhường chổ cho SIP), và những giao thức riêng như trường hợp Skype.

– SIP  sẽ gặp những hạn chế trong quá trình quản lý “presence” (online/offline) cũng như IM. Cái này sẽ được khắc phục nếu dùng kèm với Jabber.

3. Các thành phần trong mạng SIP sever

Một mạng SIP bao gồm 4 thành phần:

  • User Agents
  • Proxy Server
  • Redirect Server
  • Registrar  Server

Mỗi thành phần thực hiện với những chức năng khác nhau và độc lập với các thành phần khác trong mạng. các thành phần proxy server, redirect server, registrar server là các thành phần tùy chọn chúng có thể không xuất hiện, tuy nhiên trong thực tế để đảm bảo tính bảo mật thì các cuộc gọi trước khi diễn ra đều phải thông qua quá trình chứng thực cuộc gọi, lúc này cần có sự xuất hiện của proxy server để làm nhiệm vụ chứng thực, các thành phần như redirect server, registrar server, location server thường được tích hợp luôn vào trong proxy server. Mỗi thành phần trong mạng SIP được xác định thông qua một địa chỉ URI(Uniform Resource Information).

  • User Agent(UA)

User agent là các đầu cuối trong mạng SIP, nó đại diện cho phía người sử dụng để khởi tạo một yêu cầu tới SIP server hoặc user agent server. Trong user agent có user agent client(UAC) và user agent server(UAS). UAC có trách nhiệm tạo ra các yêu cầu(requests) và nhận các phản hồi từ các yêu cầu đó, còn UAS có trách nhiệm nhận các yêu cầu và tạo ra các phản hồi(response) tương ứng với các yêu cầu đó.

  • Proxy Server

Là thực thể trong mạng SIP làm nhiệm vụ chuyển tiếp các SIP request tới thực thể khác trong mạng. Như vậy, chức năng chính của nó trong mạng là định tuyến cho các bản tin đến đích. Proxy server cũng cung cấp các chức năng xác thực trước khi cho khai thác dịch vụ. có 2 kiểu proxy server là stateful và stateless proxy. Stateful proxy lưu các bản tin request được gửi tới, cùng với các bản tin response tương ứng và các bản tin request được nó gửi tới các user agents và proxy khác. Một Stateless proxy không lưu trữ bất kỳ thông tin nào.

  • Redirect Server

Một redirect server là một user agent server nhận các bản tin request từ user agent client và trả về bản tin response ở lớp 300 tương ứng để thông báo cho user agent client  chuyển hướng bản tin tới địa chỉ khác – tự liên lạc thông qua địa chỉ trả về.

  • Registrar server

Là server nhận bản tin SIP REGISTER và cập nhật các thông tin mà user agents cung cấp từ bản tin Register(địa chỉ IP, port…) vào location database.

Các bài viết khác có thể tham khảo: an toàn lao độngan toàn điện  , an ninh mạng , phân loại vay trong doanh nghiệp  , Alu trong máy tính là gi , các biện pháp an toàn sử dụng điệncơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính , active diagram

Leave a Reply

Your email address will not be published.