Tìm hiểu về khái niệm và các dấu hiệu vi phạm hành chính

Tìm hiểu về khái niệm và các dấu hiệu vi phạm hành chính

1. Khái niệm vi phạm hành chính Vi phạm hành chính là những hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại tới các quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Xem Tiếp..

Khái niệm ý thức pháp luật và Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

Quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

1. Khái niệm ý thức pháp luật Ý thức pháp luật là một hình thái của ý thức xã hội, là một trong những biểu hiện của trình độ văn hóa xã hội. Có thể định nghĩa ý thức pháp luật là tổng thể những học thuyết, tư tưởng, tình cảm của con người thể hiện thái độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng Xem Tiếp..

Các kiểu và hình thức của nhà nước

Các kiểu và hình thức của nhà nước

1. Kiểu nhà nước Nhà nước là thực thể xã hội tồn tại trong lịch sử, dưới hình thái kinh tế xã hội nhất định. Do vậy, dựa trên nội dung của phạm trù hình thái kinh tế-xã hội, học thuyết Mác- Lênin đã phân chia các nhà nước trong lịch sử thành các kiểu khác nhau. Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu cơ bản của nhà Xem Tiếp..

Khái niệm và các loại hình doanh nghiệp tập thể

Khái niệm và các loại hình doanh nghiệp tập thể

1 Kinh tế tập thể và doanh nghiệp tập thể 1.1 Kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể được hiểu là cách tô chức sản xuất kinh doanh của các thành viên trong xã hội nhằm đạt được một mục tiêu sản xuất kinh doanh nhất định bằng cách liên kết, phối hợp, cộng tác với nhau theo các cấp độ khác nhau tùy thuộc ý chí của các Xem Tiếp..

Phân tích các chủ thể trong Luật kinh tế

Phân tích các chủ thể trong Luật kinh tế

Luật kinh tế có hệ thống chủ thể riêng bao gồm các tô chức hay cá nhân có đủ điều kiện đề tham gia vào những quan hệ do luật kinh tế điều chỉnh. Điều kiện đề trở thành chủ thê luật kinh tế: 1/ Đối với tổ chức – Phải được thành lập một cách hợp pháp. Tức là nó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Xem Tiếp..

Khái niệm và đặc trưng của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn a. Công ty TNHH 1 thành viên: Giống DNTN b. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (truyền thống):  Khái niệm: Là mô hình công ty mà theo đó số lượng thành viên công ty ít nhất là 2, nhiều nhất là 50. Các thành viên sở hữu vốn điều lệ theo %. Công ty có tư cách pháp Xem Tiếp..

Các nội dung hoàn thiện pháp luật về quyền dự họp của cổ đông nhỏ

Các nội dung hoàn thiện pháp luật về quyền dự họp của cổ đông nhỏ

Dự họp Đại hội cổ đông là quyền của cổ đông, bất kể là cổ đông nhỏ hay cổ đông lớn. Hội đồng quản trị CTCP không được viện dẫn lý do Điều lệ công ty quy định mức cổ phần đang nắm giữ của cổ đông để hạn chế triệu tập dự họp Đại hội cổ đông. Việc quy định bất kỳ mức tổi thiểu nào cũng vi phạm Xem Tiếp..

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ ngành luật: Luận văn đảm bảo quyền bình đẳng giới trong Hôn nhân gia đình. MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH………………………………..8 1.1. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản về lĩnh vực hôn nhân và gia đình …… 8 1.1.1. Khái Xem Tiếp..