Tiếp thị thông minh – Marketing intelligence – Thời kỳ hội nhập

    1. Marketing interlligence là gì :            Là một quá trình có hệ thống nhằm thu thập, phân tích, cung cấp và sử dụng thông tin với mục đích đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hợp lí về cơ hội, chiến lược thâm nhập thị trường, và các kế hoạch phát triển thị trường mới.           Xem Tiếp..

Marketing là gì , mục tiêu marketing và vai trò của chúng.

1. Khái niệm Marketing          Cùng với sự phát triển chung thì theo dòng thời gian Marketing cũng có nhiều khái niệm khác nhau, tác giả trích dẫn khái niệm của Philip Kotler (2007,tr.33): “Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. Hay, Maketing là: Nhu cầu, mong muốn, yêu cầu, hàng hóa , trao đổi, giao Xem Tiếp..

Tìm hiểu chiến lược marketing – marketing đại trà

  1. Khái niệm chiến lược marketing          Chiến lược Marketing là cách mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu Marketing và thường liên quan đến 4P : Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place).. Mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được trên thị trường như là khối lượng sản phẩm, thị phần được gọi là Xem Tiếp..