Mục lục và lời mở đầu đề tài luận văn marketing địa phương

Chi tiết mục lục luận văn Marketing địa phương

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………2

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG…….3

1.1. Khái niệm marketing và marketing địa phương……………………………..3

1.1.1. Những khái niệm cốt lõi của marketing………………………………….3

1.1.2. Marketing địa phương………………………………………………………….9

1.2. Quy trình marketing địa phương………………………………………………..11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY –

SỰ CẦN THIẾT PHẢI MARKETING ĐỊA PHƯƠNG………………………….17

2.1. Chính sách thu hút đầu tư ở các địa phương hiện nay……………………17

2.2. Các nhà đầu tư mong muốn gì từ địa phương?…………………………….21

2.3. Marketing địa phương mang lại lợi ích gì?………………………………….22

CHƯƠNG III: ĐỊA PHƯƠNG LÀM GÌ ĐỂ MARKETING ĐỊA PHƯƠNG

CỦA MÌNH?…………………………………………………………………………………….25

3.1. Môi trường đầu tư………………………………………………………………..25

3.2. Nguồn nhân lực……………………………………………………………………26

3.3. Cơ sở hạ tầng……………………………………………………………………….27

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………28

Lời mở đầu luận văn marketing địa phương

Trong thời đại ngày nay, hoạt động Marketing không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, một ngành nghề, hay một lĩnh vực hoặc sản phẩm nào đó, mà nó đang đuợc phát triển ngày càng tăng mạnh mẽ trong phạm vi một vùng, khu vực, địa phương và quốc gia.

Các địa phương ngày nay phải tự thân vận động như một doanh nghiệp theo định hướng thị trường. Các nhà lãnh đạo cần biết xây dựng địa phương mình thành một sản phẩm hấp dẫn, đồng thời cần biết cách quảng bá các nét đặt thù của “sản phẩm” này một cách hiệu quả đến các thị trường mục tiêu của mình.

Chiến lược Marketing đòi hỏi địa phương không chỉ nắm vững nhu cầu của khách hàng mà còn hiểu biết sâu sắc các quy trình ra quyết định của khách hàng để có giải pháp thích hợp thu hút khách hàng về với địa phương.

Marketing ở đây được hiểu với ý nghĩa rộng nhất. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà nhập khẩu, các cư dân, khách du lịch, các tổ chức chỉ đến những nơi chào mời đúng cái mà họ cần.

“Tương lai phát triển các địa phương không tùy thuộc vào vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên. Tương lai phát triển của địa phương tùy thuộc vào chuyên môn, kỹ năng đóng góp, phẩm chất của con người và tổ chức tại địa phương” (Philip Kotler).

Xuất phát từ nhận thức như trên, em quyết định chọn đề tài “Sự cần thiết của marketing địa phương trong việc thu hút đầu tư tại các địa phương ở Việt Nam hiện nay”. Do sự hạn chế trong kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Mong cô giáo có những ý kiến đóng góp để cho đề tài này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.