Giới thiệu về Sql Server Agent. Khái niệm, vai trò và thành phần của nó

1. Giới thiệu về Sql Server Agent.

Sql Server Agent là một module trong Sql Server dùng để thực hiện một công việc nào đó một cách tự động theo đúng thời gian mà chúng ta định ra.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

nhận làm luận văn cao học

nhận làm tiểu luận

2. Vai trò Sql Server Agent.

Bất kỳ nhiệm vụ (task) nào phải thực thi nhiều hơn 1 lần đều có thể tự động hóa

Lợi ích của tự động hóa nhiệm vụ

  • Giảm thời gian công việc thực thi lặp lại.
  • Bảo đảm các nhiệm vụ lặp lại luôn được thực hiện một cách đồng nhất.

Sql Server Agent cho phép tự động hóa các nhiệm vụ quản trị của SQL Server (SQL Server administration task)

3. Các thành phần Sql Server Agent

  • Job : là một nhiệm vụ hay một nhóm nhiệm vụ mà sql server agnent sẽ thực thi. Sử dụng job để  xác định các nhiệm vụ quản trị và giám sát cả lúc thành công cũng như thất bại. Job có thể chạy trên 1 server cục bộ hay trên nhiều server từ xa.
  • Schedules :  xác định khi nào 1 job sẽ chạy . có thể một hay nhiều job chạy trên cùng một schedule và 1 hay nhiều schedule  có thể áp dụng cho cùng một job
  • Alert là một đáp ứng tự động ứng với một sự kiện xác định nào đó
  • Operator định nghĩa thông tin của một cá nhân có nhiệm vụ bảo trì một hay nhiều instances của sql server. Operator không chứa thông tin bảo mật

4. Cách sử dụng Sql Server Agent.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Sql Server Agent để back up dữ liệu một cách tự động vào lúc 1h sáng hàng ngày:

Trong Management Studio, bạn mở rộng nút “SQL Server Agent” => Click phím phải vào nút “Jobs” => Chọn “New Job…”:

Một cửa sổ mới sẽ hiện ra cho bạn nhập thông tin về job cần tạo. Ở ô Name, bạn nhập “Backup – Daily”, và ở Owner bạn nhập “sa”:

Sau đó ở hàng menu bên trái, click chuột vào dòng “Steps”, rồi bấm vào nút “New…”:

Chú ý: Ở phần “Command” là nơi nhập các câu lệnh để thực hiện công việc nào đó mà bạn muốn làm.

Cụ thể trong ví dụ này là việc backup dữ liệu một cách tự động :

Ở cửa sổ mới này, ở ô “Step name” bạn nhập “Backup”, để nguyên các ô còn lại, và ở phần soạn thảo “Command” hãy nhập đoạn code sau:

BACKUP DATABASE CongTyDB TO DISK = ‘D:\Backup\CongTyDB.bak’ WITH INIT

       Bạn cần đổi tên database và đường dẫn tương ứng với môi trường của bạn. Ở cuối câu lệnh là mệnh đề “WITH INIT” để đảm bảo hàng ngày chạy nó sẽ ghi đè lên file hiện tại. Nếu không có mệnh đề này, các bản backup sẽ được ghi nối tiếp nhau trong cùng một file và file backup sẽ tăng kích thước lên nhanh chóng.

Sau khi nhập xong, bạn click OK và trở lại màn hình ban đầu.

Chú ý: Ở mục “Steps” bạn có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa các step:

Và để chỉnh sửa các câu lệnh script bạn click chọn “Edit”:

Giờ ở hàng menu bên trái,bạn chọn “Schedules” và click vào “New…” để tạo một lịch làm việc cho Job:

Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn trong học tập và có kiến thức để làm đồ án tốt nghiệp.

Các bài viết có thể tham khảo : sql sever core, microcontroller là gì , window explorer, uml là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published.