window explorer là gì

1. Tìm hiểu về Windows Explorer  là gì

           FIle Explorer, trước đây là Windows Explorer, là một ứng dụng quản lý tập tin đi kèm trong tất cả các phiên bản hệ điều hành Windows từ Windows 95 về sau. Nó cung cấp cho người dùng một giao diện trực quan (giao diện người dùng đồ họa) để truy cập vào các tập tin hệ thống. Nó cũng là một trong những thành phần hệ thống có nhiều biểu tượng trên desktop nhất, như là thanh tác vụ và màn hình nền.  Người dùng vẫn có thể điều khiển máy tính mà không cần sử dụng tới Windows Explorer (ví dụ lệnh File | Run trong Task Manager trên các phiên bản Windows dựa trên Windows NT sẽ hoạt động mà không cần nó, cũng như các lệnh gõ vào command prompt), tuy nhiên File Explorer vẫn là phương pháp đơn giản, hiệu quả và được số đông người dùng tin cậy.

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

làm tiểu luận thuê hà nội

dịch vụ viết luận văn thạc sĩ

2. Cách khởi động  Windows Explorer

         Có thể được khởi động bằng nhiều cách:

 • Cách 1: Nhắp nút Start, trỏ vào Programs và nhắp chọn Windows Explorer.
 • Cách 2: Trên nền Desktop, nhắp nút phải vào biểu tượng My computer  để mở ra menu Object và chọn lệnh Explorer

Cửa sổ Windows Explorer

        a). Cửa sổ Windows Explorer được chia thành 2  vùng tạm gọi là vùng bên trái và vùng bên phải của cửa sổ. Ranh giới giữa hai vùng được gọi là đường cắt (Split) – Kéo mouse ở đường này để thay đổi độ rộng giữa 2 vùng.

 • Vùng bên trái – All Folders – cho thấy cấu trúc thư mục của ổ đĩa cứng cùng với các tài nguyên có trong máy PC của bạn (My computer) bao gồm ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD, các Folder hệ thống, mạng, print, Control panel, Recycle Bin
 • Vùng bên phải – Contents of (C:) – được thể hiện như một cửa sổ Folder thông thường và nó cũng có những chức năng tương tự như cửa sổ Folder

        b). Thể hiện cửa sổ Windows Explorer

Cửa sổ Windows có thể thay đổi cách thể hiện cho vùng bên phải bằng cách nhắp các biẻu tượng tương ứng trên Toolbar hoặc nhắp Menu View chọn các lệnh:

 • Small Icons
 • Large Icons
 • List
 • Details

3. Các thao tác với File/Folder trong windows explorer:

a) Đánh dấu chọn Folder và File

 • Chọn một Folder hoặc một tập tin

– Nhắp chuột vào biểu tưọng hoặc tên của biểu tượng

– Gõ gõ ký tự đầu tiên

– Dùng mũi tên để di chuyển thanh sáng

 • Chọn một nhóm

– Chọn rời rạc: Giữ phím Ctrl – nhắp chọn từng biểu tượng

– Chọn liên tiếp: nhắp biểu tượng đầu , giữ Shift chọn biểu tượng cuối

– Chọn tất cả: Nhắp Menu Edit chọn Select All hoặc nhấn tổ  hợp phím Ctrl +A

Chú ý: Dòng trạng thái sẽ hiện lên số chủ đề được chọn và tổng dung lượng của nó. Để bỏ chọn chỉ cần nhắp chuột vào một biểu tượng.

b) Tạo Folder mới:

 • Nhắp vào Folder cha ở vùng bên trái
 • Chọn Menu File sau đó là New và chọn Folder, xoá tên New folder và gõ lại tên mới và nhấn Enter (hoặc nhắp nút phải trên vùng nội dung, cho

c) Đổi tên

– Cách 1: Nhắp nút phải vào biểu tượng Folder ( hoặc File) để hiện ra Menu Object chọn lệnh Rename, xoá tên củ và gõ tên mới và nhấn Emter để kết thúc

– Cách 2: Chọn Folder và gõ F2, xóa tên cũ và đặt tên mới.

 1. d) Di chuyển (Move) sao chép (Copy) Folder, File, Shortcuts
 • Đánh dấu các mục cần thiết sau đó thực hiện các thao tác sau:

– Cách 1: Đặt con trỏ ở vị trí nguồn, kéo chuột bằng nuít phải từ nguồn sang đích nhả chuột ở vị trí đích, một Menu Object hiện ra và chọn lệnh Copy here ( Copy tới đây), Move here (di chuyển tới đây) hoặc Create Shortcut Here ( tạo shortcut ở đây).

– Cách 2: Sử dụng nút trái của chuột: Nhắp nút trái chuột

+ Move: Giữ phím Shift và kéo biểu tượng đã chọn từ nguồn tới đích

+ Copy: Giữ phím Ctrl  và kép biểu tượng đã chọn từ nguồn tới đích

– Cách 3: Dùng Toolbar ( hoặc Menu Edit)

 • Đánh dấu các folder hay File nguồn: Thực hiện lệnh di chuyển, (sao chép): Nhắp vào biểu tượng lệnh Cut ( copy )hoặc nhắp vào Menu Edit chọn Cut (Copy)) để chuyển các mục vào bộ nhớ, sau đó chọn Folder đích nhắp vào biểu  tượng Paste ( hoặc nhắp vào Menu Edit chọn lệnh Paste) để dán các mục từ trong bộ nhớ vào Folder đích.

Chú ý: Nếu trong các lệnh sao chép một mục mà Folder nguồn trùng với Folder đích thì chủ đề mới được sao chép sẽ có tên “ Copy of …” và chúng ta nên đổi tên này bằng cách gõ tên mới vào rồi ấn Enter. Nếu việc thực hiện lệnh Move, Copy, Rename là không phù hợp với yêu cầu thì ta có thể dùng lệnh Undo để bỏ qua một lệnh vừa thi hành, bằng cách nhắp vào Menu Edit chọn lệnh Undo hoặc nhăp biểu tượng lệnh Undo trên Toolbar

e) Xoá Folder, File, Shortcut

 • Chọn các mục cần xoá và thực hiện các thao tác sau:

– Cách 1: Gõ phím Delete

– Cách 2: Nhắp chuột phải vào mục chọn và chọn lệnh Delete

– Cách 3: Nhắp chuột vào Menu File chọn Delete

– Cách 4: Với các mục chọn hãy kéo vào biểu tượng sọt rác Recycle Bin

Nếu chọn Yes thì xoá, còn chọn No thì huỷ bỏ việc xoá

 • Lấy lại  Folder, File, Shortcut đã bị xoá đi trong đĩa cứng: Chọn biểu tượng Recycle Bin

Chọn vào biểu tượng Folder, File, Shortcut cần phục hồi, nhắp chuột vào Menu File chọn Restore

– Làm rỗng thùng rác:

Nhắp vào Menu File chọn Empty Recycle Bin, một hộp thoại hiện ra , nếu chọn Yes thì thùng rác sẽ là trống rỗng còn chọn No thì huỷ bỏ lệnh.

4 – Định dạng đĩa mềm trong windows explorer

Chọn vào nút phải  biểu tượng ổ đĩa mềm và chọn lệnh Format

Chọn Start để tiến hành Format.

        – Capacity: Dung lượng đĩa mềm

        – Format Type: CHọn cách định dạng đĩa

        – Quict Bỏ qua các bước kiểm tra đĩa và chỉ thực hiện việc xoá tất cả các tập tin đã có trên đĩa mềm.

        – Full: Định dạng đĩa và thực hiện việc kiểm tra đẫi để cho biết số sector bị hỏng trên đĩa.

        – Label: Đặt tên riêng cho đĩa mềm

        – Display summary when finished: cho hiện ra bang r tổng kết về tình trạng của đíâu khi đã định dạng xong

        – Copy  system files: chép các tập tin hệ thống vào đĩa

Chú ý: Không thể  sử dụng lệnh này để định dạng đĩa cứng khi đĩa đó đang chứa hệ điều hành.( Vì bản thân Windows cũng đang được lưu trữ trong đĩa cứng).

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu được

 • Window explorer là gì ?,
 • Cách khởi động  Windows Explorer
 • Cách làm việc file và thư mục trong windows Explorer

Các bài viết tham khảo thêm : sql server agent là gì , msconfig là gì cổng console là gì , active diagramalu trong máy tính là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.